Portret van Maria Kouwenhoven

Pieter van der Meulen, naar Wybrand Hendriks, 1808 - 1810

Portret van Herman Cannegieter

Pieter van der Meulen, naar Rudolph Oostenbroek Nauta, 1804 - 1806

Portret van Abraham Rutgers

Pieter van der Meulen, naar Wybrand Hendriks, 1809 - 1811

Portret van Michiel Christiaan Vos

Pieter van der Meulen, naar Cornelis van Cuylenburgh (II), 1811 - 1858

Portret van tsaar Alexander I van…

Pieter van der Meulen, naar C. van Waard, 1801 - 1803

Gedenkteken voor Henricus Smith

Pieter van der Meulen, naar Haatje Pieters Oosterhuis, 1825 - 1827

Portret van Maria Kouwenhoven

Pieter van der Meulen, naar Wybrand Hendriks, 1808 - 1810

Portret van Abraham Rutgers

Pieter van der Meulen, naar Wybrand Hendriks, 1809 - 1811