Portret van Joan. Jos. van den…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Emmanuel-Armand de…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1834

Portret van…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Rhijnvis Feith

Lambertus Antonius Claessens, naar Pelletier, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van de predikant Johan…

Lambertus Antonius Claessens, naar Joachim George le Sage ten Broek, 1800

Portret van Hendrik Constantijn…

Lambertus Antonius Claessens, naar Adriaan de Lelie, ca. 1792 - ca. 1800

Portret van Auguste Marie Henri…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Jean-François Delacroix

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Claude Fauchet

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Hobbe baron van Avyla…

Lambertus Antonius Claessens, naar J. van Dijk, ca. 1792 - ca. 1808

Memorieprent met portret van…

Lambertus Antonius Claessens, naar Comte de Novion, in of na 1793 - ca. 1808