Portret van Willem van Lier

Christiaan Lodewijk van Kesteren, 1842 - 1897

Het St. Catharina-Gasthuis te…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Petrus Franciscus Greive, 1865 - 1870

De Hollandse zeedijken met paalwerk…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Johannes Hubertus Leonardus de Haas, 1865 - 1870

Germaanse offerplaats

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Jan Willem van Borselen, 1865 - 1870

Portret van Nicolaas Godfried van…

Johannes Philippus Lange, naar Christiaan Julius Lodewijk Portman, 1820 - 1849

Portret van Sibrandus Stratingh

Johannes Philippus Lange, naar Johan Joeke Gabriël van Wicheren, 1833

Portret van Nicolaas Beets

Johannes Philippus Lange, naar Willem Grebner, 1820 - 1841

Portret van een onbekende zeeman

Johannes Philippus Lange, naar Jacobus Schoemaker Doyer, 1820 - 1849

Portret van Maurits Cornelis van…

Johannes Philippus Lange, naar Johan Coenraad Hamburger, 1848

Harp spelende jonge vrouw

Johannes Philippus Lange, naar Reinier Craeyvanger, 1838