Staking bij de Nederlandse…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1945

Alkmaar, 700 jaar

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1954

Honderdvijftigjarig bestaan van de…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1961

Begrafenis van Paul Kruger,…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1904

Inhuldiging van Wilhelmina als…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1898

Insigne voor zaalwachters, nr. 3

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1889 - 1890

Insigne voor zaalwachters, nr. 16

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1889 - 1890

Inhuldiging van Wilhelmina,…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, ca. 1898

Prijspenning uitgereikt ter…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, naar Jacob Jan van Goor, 1912

Postzegeltentoonstelling Stedelijk…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1938

Algemene Nederlandse…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1960 - 1990

Opening van de Oosterscheldebrug 15…

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer, 1965