Huwelijk F.J. van Beeck Calkoen en…

Eva Charlotte Pennink-Boelen (omgeving van), ca. 1934 - ca. 1936

Willem den 1ste

Willem I Frederik (koning der Nederlanden)

Johan III, heer van Culemborg

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1625

Margaretha van Voorne, vrouwe van…

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1625

Gravin van Beusichem

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1625

Graaf Gerbrandt van Teisterbant en…

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1625

Boudewijn van Teisterbant

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1625

Graaf Roelof van Beusichem

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1625

Elisabeth, vrouwe van Culemborg

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1625

Hubrecht IV, heer van Culemborg

Nicolaes de Kemp (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1625