Tabakspot

De Grieksche A, ca. 1768 - ca. 1796

Bord

De Grieksche A, naar Pieter Adriaensz. Kocx, naar weduwe Pieter Adriaensz. Kocx-Van der Heul, ca. 1710 - ca. 1725

Schaal van veelkleurig beschilderde…

De Grieksche A, naar Pieter Adriaensz. Kocx, ca. 1700 - ca. 1725

Zijde van een voetstuk van een…

De Grieksche A (toegeschreven aan), ca. 1690 - ca. 1700

Schaal

De Grieksche A, naar Samuel van Eenhoorn, ca. 1678 - ca. 1686

Vaas

De Grieksche A, ca. 1680 - ca. 1685

Theebus

De Grieksche A, ca. 1715 - ca. 1725

Schotel

De Grieksche A, ca. 1764 - ca. 1768