Rocaille cartouche

Gilles Demarteau, naar Romain Girard, 1761 - 1769

Rocaille cartouche

Gilles Demarteau, naar Romain Girard, 1761 - 1769

Bloemen en knoppen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1770

Diverse fantasiebloemen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1770

Waaiervormige bloemen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1770

Waaiervormige bloemen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1770

Platte bloemen en knoppen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1770

Parasolvormige bloemen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1770

Fantasiebloemen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1765 - 1775

Parasolachtige bloemen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1765 - 1775

Strikvormige bloemen

Edouard Gautier Dagoty, naar Jean Baptiste Pillement, 1765 - 1775