Lossen van aangemeerde schepen

Bernhard Schreuder, naar Willem van de Velde (II), 1767 - 1780

Riviergezicht met aangemeerde…

Hendrik Spilman, naar Jan van Goyen, 1742 - 1784

De maaltijd te Emmaüs

Jacobus Buys, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1765

Landschap met hertenjacht

Cornelis Brouwer, naar Adam Pijnacker, 1821

Herders met vee in een…

Jacob van de Velde (graveur), naar Simon van der Does, 1769

Omroeper

Cornelis Ploos van Amstel, naar Cornelis Dusart, 1776 - 1777

Regenten van het weeshuis te…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan de Bray, 1777 - 1786

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Dronken boer in herberg

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen Brouwer, 1775