Lossen van aangemeerde schepen

Bernhard Schreuder, naar Willem van de Velde (II), 1767 - 1780

Riviergezicht met aangemeerde…

Hendrik Spilman, naar Jan van Goyen, 1742 - 1784

De maaltijd te Emmaüs

Jacobus Buys, naar Rembrandt van Rijn, 1765

Herders met vee in een…

Jacob van de Velde (graveur), naar Simon van der Does, 1769

Herder en zijn vee bij een boom

Jacob van de Velde (graveur), naar Nicolaes Pietersz. Berchem, 1770

Herders met vee in een…

Jacob van de Velde (graveur), naar Simon van der Does, 1769

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Varkensslacht

Cornelis Ploos van Amstel, 1778 - 1787

Portret van een jonge vrouw

Cornelis Ploos van Amstel, naar Hendrick Goltzius, 1770

Schaapskooi

Cornelis Ploos van Amstel, naar Karel Dujardin, 1781 - 1787