Riviergezicht met aangemeerde…

Hendrik Spilman, naar Jan van Goyen, 1742 - 1784

Lossen van aangemeerde schepen

Bernhard Schreuder, naar Willem van de Velde (II), 1767 - 1780

Kwakzalver

Bernhard Schreuder, naar Adriaen van Ostade, 1767 - 1780

Regenten van het weeshuis te…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan de Bray, 1777 - 1786

Schaapskooi

Cornelis Ploos van Amstel, naar Karel Dujardin, 1781 - 1787

Omroeper

Cornelis Ploos van Amstel, naar Cornelis Dusart, 1776 - 1777

Zittende hond

Bernhard Schreuder, naar Aert Schouman, 1767 - 1780

Vijf kinderen met een kruiwagen

Cornelis Ploos van Amstel, naar Christina Chalon, 1736 - 1798