30 resultaten gevonden


Kumagae Jiro Naozane bij de zee

Hiroshige (I) , Utagawa, Minamoto no Kanemasa, Ryukatei Tanekazu, 1846

Katten voor de 53 stations van de…

Utagawa Kuniyoshi, Murata Heiemon, Mera Taichiro, 1847 - 1850

Hoofdstuk 51

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852

Takanawa

Hiroshige (I) , Utagawa, Murata Heiemon, 1833 - 1837

De ijverige serveerster

Utagawa Kuniyoshi, Murata Heiemon, Kinugasa Fusajiro, 1852

Hoofdstuk 31

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1851 - 1853

Hoofdstuk 39

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1851 - 1853

Hoofdstuk 46

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852

Hoofdstuk 53

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1852

Hoofdstuk 43

Kunisada (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, Murata Heiemon, 1851 - 1853

De elegante prins Genji te Suma

Hiroshige (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Iseya Kanejiro, 1853

Acteur als jongeman

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, 1852