7 resultaten gevonden


Hatsuhana in Hakone

Kunisada (I) , Utagawa, Watanabe Shoemon, Mera Taichiro, 1852

Hoofdstuk 14

Kunisada (I) , Utagawa, Mera Taichiro, Murata Heiemon, 1847 - 1850

Hoofdstuk 1

Kunisada (I) , Utagawa, Mera Taichiro, Murata Heiemon, 1847 - 1850

Prins Genji en hofdame

Kunisada (I) , Utagawa, Mera Taichiro, Watanabe Shoemon, 1851 - 1853

Het station Karuisawa

Utagawa Kuniyoshi, Mera Taichiro, Watanabe Shoemon, 1852

Katten voor de 53 stations van de…

Utagawa Kuniyoshi, Murata Heiemon, Mera Taichiro, 1847 - 1850

Takeda Shungen in de povincie Kai…

Utagawa Kuniyoshi, Yokogawa Takejiro, Mera Taichiro, 1852