4 resultaten gevonden


Kasumigaseki

Utagawa Kuniyoshi, Kagaya Kichiemon, 1831 - 1833

Het eiland Tsukuda

Utagawa Kuniyoshi, Kagaya Kichiemon, 1831 - 1835

Kintaro worstelend met karper

Utagawa Kuniyoshi, Kagaya Kichiemon, 1834 - 1838

Imado in Asakusa

Utagawa Kuniyoshi, Kagaya Kichiemon, 1831 - 1835