12 resultaten gevonden


Nummer vier van de Tokaido

Hiroshige (I) , Utagawa, Maruya Seijiro, Hama Yahei, 1849 - 1850

Negen acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Yoshitsune aangevallen door Taira…

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Magome Kageyu, 1853

Usuyukihime bij een veerboot

Hiroshige (I) , Utagawa, Sone no Yoshitada, Ryukatei Tanekazu, 1846

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Hoofdstuk 9

Kunisada (I) , Utagawa, Hama Yahei, Magome Kageyu, 1849 - 1853

Nummer drie van de Tokaido

Hiroshige (I) , Utagawa, Hama Yahei, Magome Kageyu, 1849 - 1850

Acteurs in een sneeuwscene

Kunisada (I) , Utagawa, Yamadaya Shobei, Hama Yahei, 1850

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Zeven acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847