Gezicht op Huis ter Does bij…

Hendrik Spilman, naar Abraham de Haen (II), 1750 - 1792

Portret van Allard van Amsterdam

Philips Galle, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1604