Fragment van een Romeins altaar

Hendrick Danckerts, naar Hendrik van Schuylenburgh, 1647

Neptunus-altaar

Hendrick Danckerts, naar Hendrik van Schuylenburgh, 1647

Voetstuk van een Nehalennia-altaar

Hendrick Danckerts, naar Hendrik van Schuylenburgh, 1647

Glasraam 2 in de Sint-Janskerk te…

Pieter Tanjé, naar Julius Caesar Boëtius, naar Willem Thibaut, 1738 - 1754

Penning op het eeuwfeest van de…

François van Bleyswijck, naar Johannes Drappentier (voor 1695-na 1736), 1736

Nehalennia-altaar

Hendrick Danckerts, naar Hendrik van Schuylenburgh, 1647

Nehalennia-altaar

Hendrick Danckerts, naar Hendrik van Schuylenburgh, 1647

Medaille geschonken aan admiraal…

Reinier Vinkeles, naar Franciscus Hemsterhuis, 1784

De schuttersmaaltijd in de…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Bartholomeus van der Helst, 1854 - 1879