Portret van Napoleon I Bonaparte

Jacob Ernst Marcus, naar Anthonie Joseph Helant, 1811

Portret van G.C.R.R. van Brienen…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1817

Portret van Hendrik Constantijn…

Jacob Ernst Marcus, naar Charles Howard Hodges, 1784 - 1826

Portret van Antonius Heinsius

Lambertus Antonius Claessens, naar G. v.d. Eikhout, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Gerard Meerman

Lambertus Antonius Claessens, naar Jean Baptiste Perroneau, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van George Macartney, 1st…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van George Macartney 1st…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Marie Antoinette…

Lambertus Antonius Claessens, naar Bernardino Curti, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van aartsbisschop…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808