Portret van de Amsterdamse…

Lambertus Antonius Claessens, naar Adriaan de Lelie, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van een man en zijn zoon,…

Lambertus Antonius Claessens, naar Anthony van Dyck, ca. 1829 - ca. 1834

Portret van Gérard de…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Jakob zegent Efraïm en Manasse

Lambertus Antonius Claessens, naar Bouillon, naar Rembrandt van Rijn, ca. 1808 - 1834

Portret van Lodewijk Filips II…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van een jonge man met…

Lambertus Antonius Claessens, naar Rembrandt van Rijn, ca. 1792 - ca. 1808

Binnenhuis met een kolf spelend…

Lambertus Antonius Claessens, naar Pieter de Hooch, ca. 1792 - 1834

Portret van Jean-Paul Rabaut…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Twee mannen en een vrouw maken…

Lambertus Antonius Claessens, naar Adriaan de Lelie, ca. 1792 - 1834

Portret van Jacob van der Togt…

Lambertus Antonius Claessens, naar Vaillant, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Willem Writs

Lambertus Antonius Claessens, naar Wybrand Hendriks, ca. 1792 - ca. 1808

Graflegging van Christus

Lambertus Antonius Claessens, naar Peter Paul Rubens, ca. 1808 - ca. 1815