Interieur van het Spinhuis te…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), Hermanus Petrus Schouten, ca. 1770 - 1783

Schilderijenverkoop op de…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, 1773 - 1783

Gezicht op de Amsterdamse…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, 1774 - 1783

Interieur van het Athenaeum…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, ca. 1770 - 1783

Gezicht op het Athenaeum Illustre…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, ca. 1770 - 1783

Gezicht op de Amsterdamse…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, 1774 - 1783

Gezicht op de binnenplaats van het…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, 1805

Gezicht op 's Lands Zeemagazijn…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, 1805

Gezicht op het Doopsgezinde…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, 1805

Gezicht op de Tweede Muiderpoort te…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), Hermanus Petrus Schouten, ca. 1770

Gezicht op de Nieuwe Waalse Kerk…

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, ca. 1770 - 1783

Gezicht op Amsterdam

Hermanus Petrus Schouten (mogelijk), naar Hermanus Petrus Schouten, ca. 1770 - 1783