Rijkdom en Macht doen hun intrede…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Luther onthult het bedrog van de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Voor de ware gemeente Gods staat de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Tijdens de opstand verjaagt het…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Huichelarij neemt de plaats in van…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Wie begeerte en leugen doodt wordt…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Uit godsvruchtigheid doet de mens…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Geloof in de waarheid bevrijdt de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Rijkdom brengt seks en alcohol in…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Waarheid leert de mens God…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Berouw brengt waarheid aan het…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Bedrog leidt het volk naar de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604