Twee kroonlijsten

Jean Pelletier, naar Juste Nathan François Boucher, 1772 - 1779

La Colère des Buveurs

Jean Pelletier, naar Adriaen van Ostade, 1746 - 1780

Gueridon met leeuwenkop

Jean Pelletier, naar Juste Nathan François Boucher, 1772 - 1779

Vuurbok met vaas en sfinx

Jean Pelletier, naar Juste Nathan François Boucher, 1772 - 1779

Hekken met bloemmotieven en zon

Jean Pelletier (mogelijk), naar Juste Nathan François Boucher, 1772 - 1779

Portaal met vaas

Jean Pelletier, naar Juste Nathan François Boucher, 1772 - 1779

Haard met leeuwenkoppen

Jean Pelletier, naar Juste Nathan François Boucher, 1772 - 1779

Poort met wapenschild

Jean Pelletier, naar Juste Nathan François Boucher, 1772 - 1779