Christus voor de hogepriester…

Elias van den Bossche, naar Christoph Schwarz, naar Johann Sadeler (I), 1600 - 1620

Laatste Avondmaal

Elias van den Bossche, naar Livius Forlivetanus, 1600 - 1620

Pilatus breekt zijn staf

Elias van den Bossche, naar Christoph Schwarz, naar Johann Sadeler (I), 1600 - 1620

Christus valt onder zijn kruis

Elias van den Bossche, naar Christoph Schwarz, naar Johann Sadeler (I), 1600 - 1620

Kruisiging van Christus

Elias van den Bossche, naar Christoph Schwarz, naar Johann Sadeler (I), 1600 - 1610

De bespotting van Christus

Elias van den Bossche, naar Christoph Schwarz, naar Johann Sadeler (I), 1600 - 1620

Theseus en Ariadne

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607

Diana doodt Chione

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607

Atalanta en Hippomenes

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1602 - 1607