Corrupte machthebbers en de Spaanse…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Waarheid beschermt de gelovige…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Waarheid leert de mens God…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Van hoog tot laag wordt de mens…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Voor de ware gemeente Gods staat de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Tijdens de opstand verjaagt het…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Huichelarij neemt de plaats in van…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Uit godsvruchtigheid doet de mens…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Geloof in de waarheid bevrijdt de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Rijkdom brengt seks en alcohol in…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604

Waarheid leert de mens God…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578

Berouw brengt waarheid aan het…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578