Drie gezichten in en rond het dal…

Jacob Hoefnagel (mogelijk), Joris Hoefnagel, 1590

Rust op de vlucht naar Egypte

Crispijn van de Passe (I), naar Quinten Massijs (I), 1574 - 1637

Christus aan het kruis

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1596

Maria met het Christuskind

Crispijn van de Passe (I), naar Hans Rottenhammer (I), 1574 - 1637

Aanbidding door de herders

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1574 - 1637

Opstanding van Christus

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1574 - 1637

Rust op de vlucht naar Egypte

Crispijn van de Passe (I), naar Hans Rottenhammer (I), 1574 - 1637