Letter L

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter Y

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter I

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter Q

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter D

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Portret van Stephan Hane

Hans Martin Winterstein, naar A. von Hussen, 1662 - 1698

Portret van Adam Adami

Christian Friedrich Fritzsch, naar Gerhard Justus Arenhold, 1734