Portret van Willem I, prins van…

Willem Jacobsz. Delff, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1623

Portret van Robert Junius

Pieter de Jode (II), naar Adrian Souter, 1628 - 1670

Tirannie van Alva

Willem Jacobsz. Delff, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1622

Ruiterstoet van de zes prinsen van…

Willem Jacobsz. Delff, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1621

Tirannie van Alva

Willem Jacobsz. Delff, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1622

Ruiterstoet van de zes prinsen van…

Willem Jacobsz. Delff, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1621

Vergaderkamer van de Staten van…

Jan Caspar Philips, naar Mattheus Terwesten, naar Gerrit van Giessen, 1730 - 1736

Kaart van het Hoogheemraadschap van…

Luggert van Anse, naar Arnold Houbraken, naar Pieter Haringh, 1712 - 1735