Portret van Frederik Hendrik, prins…

Coenraet Waumans, naar Anthony van Dyck, ca. 1640 - ca. 1641

Portret van Amalia van Solms

Coenraet Waumans, naar Anthony van Dyck, ca. 1640 - ca. 1641

Portret van de schilder Jan Both

Coenraet Waumans, naar Jan Lievens, naar Abraham Willaerts, 1649

Vlucht naar Egypte

Coenraet Waumans, naar Abraham van Diepenbeeck, 1633 - 1673

Portret van de schilder Thomas…

Coenraet Waumans, naar Thomas Willeboirts Bosschaert, 1649

Portret van de schilder Cornelis…

Coenraet Waumans, naar Cornelis van Poelenburch, 1649

Portret van Jacob Lampadius

Coenraet Waumans, naar Anselm van Hulle, 1649

Portret van Antonio Zúñiga y…

Coenraet Waumans (vervalsing naar), naar Anthony van Dyck, 1633 - 1723