Gelijkenis van het koninklijke…

Ambrosius Francken (I) (toegeschreven aan), 1585

Christus zegent de kinderen

Harmen Jansz Muller, naar Gerard van Groeningen, 1585

Martelaarschap van de H. Sebastiaan

Lucas Vorsterman (II), naar David Teniers (II), naar Antonello da Messina, naar Giovanni Bellini, 1660

Johannes de Doper voor Maria en het…

Pieter van Lisebetten, naar Polidoro da Lanciano, 1660

De vier apocalyptische ruiters

Adriaen Collaert (toegeschreven aan), naar Jan Snellinck (I), 1585

Vijfde engel blaast op bazuin

Adriaen Collaert (toegeschreven aan), naar Jan Snellinck (I), 1585

Aanbidding van het zevenkoppige…

Adriaen Collaert (toegeschreven aan), naar Jan Snellinck (I), 1585

Verloochening van Petrus

Antonie Wierix (II), naar Maerten de Vos, 1585

Filippus

Antonie Wierix (II), naar Ambrosius Francken (I), 1585

Zielen ontvangen witte kleren en…

Adriaen Collaert (toegeschreven aan), naar Jan Snellinck (I), 1585