Keizer Karel V omgeven door zijn…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1555

Vrede en Vertrouwen

Hans Collaert (I), naar Maerten de Vos, na 1577 - 1580

De verloren zoon weggejaagd bij de…

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1588

Thuiskomst van de verloren zoon

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1580 - 1588

Cholerisch temperament

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583

Flegmatisch temperament

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583

Portret van Allard van Amsterdam

Philips Galle (atelier van), naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1604

Opstanding

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645