Plagen van de kikkers, muggen en…

Johann Sadeler (I), naar Marten van Cleve (I), 1646

Stamvaders Aser en Naftali

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1646

Uittocht uit Egypte

Johann Sadeler (I), naar Marten van Cleve (I), 1646

Stamvaders Zebulon en Issachar

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1646

Pesachfeest en de tiende plaag van…

Johann Sadeler (I), naar Marten van Cleve (I), 1646

God verschijnt aan Mozes in het…

Johann Sadeler (I), naar Marten van Cleve (I), 1646

Stamvaders Dan en Gad

Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1646

Mozes en Aäron bij de farao

Johannes Wierix, naar Marten van Cleve (I), 1646

Mozes en Jetro

Jacob de Gheyn (II) (toegeschreven aan atelier van), naar Karel van Mander (I), 1646

Mishandeling van de Israëlieten…

Johann Sadeler (I), naar Marten van Cleve (I), 1646