De brand in het Oude Stadhuis van…

Jan van der Heyden (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, in of voor 1690

Landschap met de heilige Hieronymus

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Lucas Gassel, 1610 - 1652

Doorsnede van het Stadhuis op de…

Dancker Danckerts (mogelijk), naar Jacob Vennekool, naar Jacob van Campen, 1661 - 1706

Deel van de galerij rond de…

Dancker Danckerts (mogelijk), naar Jacob Vennekool, naar Jacob van Campen, naar Artus Quellinus (I), 1661 - 1706

Elia ontmoet de weduwe van Sarefat

Jan Saenredam, naar Abraham Bloemaert, 1661 - 1726

Reliëf met personificatie van het…

Hubert Quellinus, naar Artus Quellinus (I), 1663 - 1668