Silhouetportret van Melchior…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van Eelco Tinga

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van Melchior Cremer

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van Herman…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Portret van Sibrandus Stratingh

Carl Cristiaan Fuchs, naar Jan Ensing, naar Johan Joeke Gabriël van Wicheren, 1841

Silhouetportret van Herman…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1802

Silhouetportret van Martinus…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Portret van Sibrandus Stratingh

Carl Cristiaan Fuchs, naar Jan Ensing, naar Johan Joeke Gabriël van Wicheren, 1841

Silhouetportret van Claudius…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van J.P.A. Wintgens

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844