5 resultaten gevonden


Missive van den Heer…

Michiel Adriaansz. de Ruyter, Jacobus Scheltus (I), 1673

Brief van M.A. de Ruyter 4 augustus…

Michiel Adriaansz. de Ruyter, 1672

Copie van een Brief uyt 's Lands…

Michiel Adriaansz. de Ruyter, Arnout Leers, College der Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit, 1672

Missive van den Heer Admirael de…

Michiel Adriaansz. de Ruyter, Steven Swart, 1673

Journael, Gehouden op 's Lants…

Michiel Adriaansz. de Ruyter, Jan Corneliszoon Meppel, Pieter la Burgh, 1665