Portret van kardinaal Federico…

Jacques Blondeau, naar Bernardino Baldi, 1681 - 1698

Portret van kardinaal Flaminio Taja

Jacques Blondeau, naar Giovanni Maria Morandi, 1682 - 1698

Portret van kardinaal Fulvio…

Jacques Blondeau, naar Giovanni Battista Gaulli, 1686 - 1698

Twee genii met twee paarden aan…

Jacques Blondeau, naar Pietro da Cortona, 1665 - 1698

Portret van kardinaal Giambattista…

Jacques Blondeau, naar Giovanni Maria Morandi, 1690 - 1698

Portret van kardinaal Stefano…

Jacques Blondeau, naar Giuseppe Passari, 1683 - 1698

Portret van kardinaal Toussaint de…

Jacques Blondeau, naar Giovanni Battista Gaulli, 1690 - 1698

Portret van kardinaal Alderano Cibo

Jacques Blondeau, naar Carlo Maratti, 1665 - 1698