1 resultaat gevonden


Geisha en kamuro

Utagawa Kuniyasu, Matsumuraya Yahei (Eirindo), ca. 1811