6 resultaten gevonden


Sawamura Gennosuke

Toyokuni (II) , Utagawa, Tsuruya Kinsuke (Sokakudo), ca. 1800

Genietend van de avondkoelte op een…

Momokawa Chôki, Tsuruya Kinsuke (Sokakudo), 1790 - 1800

Dubbelportret van Iwai Kumesaburo…

Utagawa Kunimasa, Tsuruya Kinsuke (Sokakudo), 1798

Onoe Matsusuke I als vrouwelijk…

Utagawa Kunihisa, Tsuruya Kinsuke (Sokakudo), ca. 1805 - ca. 1810

Twee vrouwen tijdens een zomeravond

Torii Kiyonaga, Tsuruya Kinsuke (Sokakudo), 1788 - 1792

Kintoki en Yamauba

Kitagawa Utamaro, Tsuruya Kinsuke (Sokakudo), 1800 - 1805