6 resultaten gevonden


Courtisane met rookgerei

Eishôsai Chôki, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), ca. 1795

Acteur Sawamura Sojuro III als…

Katsukawa Shunei, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), 1795

Narumi tot Chiriyu

Utagawa Kuniyoshi, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), Tsutaya Kichizo, 1833 - 1837

O-Iwa het lantaarn spook

Katsushika Hokusai, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), 1830

Nissaka tot Hamamatsu

Utagawa Kuniyoshi, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), Tsutaya Kichizo, 1833 - 1837

Theehuis in de buitenlucht in…

Hiroshige (I) , Utagawa, Takenouchi Magohachi (Hoeido), Tsuruya Kiemon (Senkakudo), in of na 1833 - in of voor 1834