1 resultaat gevonden


Courtisane en de Toi Tama rivier

Kitagawa Utamaro, Shuzotei Fumika, Matsumuraya Yahei (Eirindo), 1795 - 1800