1 resultaat gevonden


Busteportret van jonge vrouw met…

Kitagawa Utamaro, Shogatsudo Minamoto Atsumaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1793 - 1797