3 resultaten gevonden


Courtisane en de Ide Tama rivier

Kitagawa Utamaro, Hangetsu Kazuyoshi, Matsumuraya Yahei (Eirindo), 1795 - 1800

Courtisane en de Toi Tama rivier

Kitagawa Utamaro, Shuzotei Fumika, Matsumuraya Yahei (Eirindo), 1795 - 1800

Geisha en kamuro

Utagawa Kuniyasu, Matsumuraya Yahei (Eirindo), ca. 1811