9 resultaten gevonden


In de tuin van het Aioiya theehuis

Katsukawa Shuncho, Iseya Jisuke (Bunjudo/Iseji), 1790 - 1795

Voorbereidingen voor het…

Katsukawa Shuncho, Izumiya Ichibei (Kansendo), 1785 - 1800

Twee courtisanes op het balkon van…

Katsukawa Shuncho, Nishimura Yohachi, 1780 - 1790

Twee vrouwen en een jongetje op de…

Katsukawa Shuncho, Nishimura Yohachi, ca. 1785

Genieten van de avondbries bij de…

Katsukawa Shuncho, Koshishoji Minogami, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790 - 1795

Voorbereidingen voor het…

Katsukawa Shuncho, Izumiya Ichibei (Kansendo), 1785 - 1800

Voorbereidingen voor het…

Katsukawa Shuncho, Izumiya Ichibei (Kansendo), 1785 - 1800

Wachtende liefde

Katsukawa Shuncho, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790 - 1795

Voorbereidingen voor het…

Katsukawa Shuncho, Izumiya Ichibei (Kansendo), 1785 - 1800