Winter

Eduard Willmann, naar Julius Eduard Marak, 1842 - 1877

Zomer

Eduard Willmann, naar Julius Eduard Marak, 1842 - 1877

Lente

Eduard Willmann, naar Julius Eduard Marak, 1842 - 1877

Lente

Eduard Willmann, naar Ludwig Knaus, 1868

Herfst

Eduard Willmann, naar Julius Eduard Marak, 1842 - 1877

Façade met rondbogen en balkons

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Twee gueridons met girandoles

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Dansend paar

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Jager en vrouw

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Plattegrond van kelder

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Fontein met vrouwen en putti

onbekend, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745

Vogeljagers

Carl Albert von Lespilliez, naar François de Cuvilliés (Sr.), 1745