Zelfportret

Johan Gregor van der Schardt, ca. 1573

Sol (de Zon)

Johan Gregor van der Schardt, ca. 1570 - ca. 1581

Ovaal cartouche

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Drie ovale cartouches

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Drie ovale cartouches

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Tuinportaal met hekwerk en vazen

Michael Heinrich Rentz, naar Johann Jakob Schübler, 1711 - 1726

Zomerhuis

Johann Matthias Steudlin, naar Johann Jakob Schübler, in of na 1724