48 resultaten gevonden


Waterpot

anoniem, 1800 - 1900

Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, 1815

Schetsen van Hokusai - deel 7

Katsushika Hokusai, Shikitei Sanba, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1821

Schetsen van Hokusai - deel 8

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, ca. 1820 - ca. 1878

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Nishimura Yohachi, 1835

Reisalbum van Hokusai

Katsushika Hokusai, ca. 1835 - ca. 1878

Schetsen van Hokusai - deel 1

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1878

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834 - 1875

Narumi stofpatronen, deel twee

Odagiri Shunko, Hogendo, Katano Toshiro, 1883

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Eirakuya Tôshirô, 1875

Chaire

anoniem,

Struikgewas van afbeeldingen zonder…

Cho Gessho, Eirakuya Tôshirô, Keiundo Tobei, 1817