Portret van Ernst Casimir, graaf…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Paulus Moreelse, 1612

Judas Iskariot hangt zich op

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1611

Judas Iskariot hangt zich op

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1611

De zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652

De zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1603

De zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652

Boetvaardige H. Maria Magdalena

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1609

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652

Boetvaardige Zacheüs

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1611

Boetvaardige H. Paulus

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1609 - 1611

De zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652

Koning Saul stort zich in zijn…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1611