11 resultaten gevonden


Optocht in Kasumigaseki

Hiroshige (II) , Utagawa, Tsujiokaya Bunsuke, 1862 - 1866

Russen op een uitje

Kobayashi hori kane, Tsujiokaya Bunsuke, 1861

De zeven geluksgoden bij het kweken…

Utagawa Yoshiiku, Tsujiokaya Bunsuke, 1875

Nihonbashi

Hiroshige (II) , Utagawa, Tsujiokaya Bunsuke, 1864

De Oostelijke expeditie van keizer…

Watanabe Nobukazu, Tsujiokaya Bunsuke, 1890 - 1895

Meerval en vijf forellen

Utagawa Kuniyoshi, Tsujiokaya Bunsuke, 1835 - 1840

Amerikaan op een uitje

Kobayashi hori kane, Tsujiokaya Bunsuke, 1861

Langoustine en kleine vissen

Utagawa Kuniyoshi, Tsujiokaya Bunsuke, 1828 - 1832

De reputatie van Sato Masakiyo

Toyohara Kunichika, Tsujiokaya Bunsuke, 1861

De Kinryuzan tempel te Asakusa

Hiroshige (II) , Utagawa, Tsujiokaya Bunsuke, 1862 - 1866

Uit de vijf landen: de Hollander

Utagawa Kunihisa, Tsujiokaya Bunsuke, 1861