uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

9 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Ichikawa Danjuro IX als Soga no…

Watanabe Nobukazu, Negishi Chokuzan, Sasaki Toyokichi, 1892

Oude vrouw wegvliegend met haar…

Tsukioka Yoshitoshi, Negishi Chokuzan, Sasaki Toyokichi, 1889

Ii no Hayata een monster dodend bij…

Tsukioka Yoshitoshi, Negishi Chokuzan, Sasaki Toyokichi, 1890

Generaal-majoor Ôshima verslaat de…

Shunsai Toshimasa, Sasaki Toyokichi, 1894

De heftige slag die ons leger…

Migita Toshihide, Sasaki Toyokichi, 1894

Omori Hikoshichi komt een spook…

Tsukioka Yoshitoshi, Wada Yujiro, Sasaki Toyokichi, 1889

Kwade gedachten veranderden Raigo…

Tsukioka Yoshitoshi, Negishi Chokuzan, Sasaki Toyokichi, 1892

Yoshino ni Shikuza hangan betsuri…

Tsukioka Yoshitoshi, Sasaki Toyokichi, Watanabe Yataro, 1886

De loyaliteit van Kusunoki…

Ogata Gekkô, Kyokado, Sasaki Toyokichi, 1891