86 resultaten gevonden


Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, Noguchi Enkatsu, Akiyama Buemon, 1887

Vrouw met kaarten

vermeld op object Totoya Hokkei, ca. 1890 - ca. 1900

Courtisane Shichiri uit het Sugata…

Keisai Eisen, Tsutaya Kichizo, ca. 1826

Handspiegel

Itô Shinsui, Watanabe Shôzaburô, 1954

Optocht

Ogata Gekkô, Takekawa Risaburô, 1887 - 1896

Het station Tsuchiyama

Hiroshige (I) , Utagawa, in of na 1843 - in of voor 1845

Sumida rivier in de winter

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (II) , Utagawa, Koizumi hori Sen, 1862

Haan en kip

Ohara Koson, Matsuki Heikichi, 1900 - 1930

Kwade gedachten veranderden Raigo…

Tsukioka Yoshitoshi, Negishi Chokuzan, Sasaki Toyokichi, 1892

Vissersboten bij nacht

Ayaoka Yûshin, 1880 - 1890

Egoyomi voor het jaar van het zwijn

anoniem, 1791

De pleisterplaats Ishibe

toegeschreven aan Kunisada (I) , Utagawa, 1835 - 1845