2 resultaten gevonden


Surimono album

Matsukawa Hanzan, diverse vervaardigers, 1860 - 1865

Boekillustraties

Hashiguchi Goyô, Asai Chû, Nakamura Fusetsu, 1911