35 resultaten gevonden


Prins Genji en knielende vrouw

Kunisada (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Iseya Kanekichi, 1852

Vrouw met waterpotten

Kunisada (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Ibaya Sensaburo, ca. 1850

Shinagawa

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, 1854

Takeda Shungen in de povincie Kai…

Utagawa Kuniyoshi, Yokogawa Takejiro, Mera Taichiro, 1852

Vijandelijke golven naderen de…

Kunisada (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Daikokuya Heikichi, 1860

Prins Genji verfrist zich

Kunisada (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Ebisuya Shôshichi, 1859

Voorspoed in de bergen langs de…

Kunisada (II) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Iseya Kanekichi, 1856

Hodogaya

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, 1854

De elegante prins Genji te Suma

Hiroshige (I) , Utagawa, Kunisada (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, 1853

Voorspoed in de bergen langs de…

Kunisada (II) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Iseya Kanekichi, 1856

Vijandelijke golven naderen de…

Kunisada (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, Daikokuya Heikichi, 1860

Fujikawa Mizuemon in Kameyama

Kunisada (I) , Utagawa, Murata Heiemon, Kinugasa Fusajiro, 1852